Hozzáférési feltételek

A HONLAP ZEMELTETJE

Ezt a honlapot az Angliban s Walesben bejegyzett Premier Premier Farnell UK Limited (cgjegyzkszm: 00860093) vagy annak megbzottja zemelteti (kereskedelmi nevn s a jelen anyagban "Premier Farnell" illetve ahol a kontextusbl addik "Mi" valamint az egyes szm els szemly ltal jellt alany vagy trgy). Bejegyzett telephelynk 150 Armley Road Leeds LS12 2QQ ANGLIA.

FA adszmunk: 169680322.

Krjk hogy a jelen honlappal kapcsolatos minden kommunikcit a honlap Kapcsolat oldaln megjellt cmre e-mail cmre fax szmra vagy telefonszmra kldjn (az adott kommunikci trgynak megfelelen).

Amennyiben jelen honlappal kapcsolatban brmi ms okbl kapcsolatba kvn lpni velnk krjk hogy a kommunikcit rsban a Webmesternek cmezze a bejegyzett telephelynkn vagy kldjn egy e-mail az info-hu@farnell.com cmre.

Kérjük, olvassa el a Premier Farnell honlapjára vonatkozó, alább vázolt Hozzáférési feltételeket. Az Ön hozzáférését a honlaphoz ezen Hozzáférési feltételek szabályozzák. Ha Ön a honlapot használja, azzal azt jelzi, hogy elolvasta és megértette ezeket a Hozzáférési feltételeket, és hogy azokat saját magára nézve kötelezőként vállalja.

FONTOS: ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY EZEK A FELTÉTELEK IDŐKÖZBEN ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK, ÉS HOGY EZEK A VÁLTOZTATÁSOK ÖNRE NÉZVE A HATÁLYBA LÉPÉSTŐL SZÁMÍTVA AZONNAL KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK, VALAHÁNYSZOR EZT A HONLAPOT HASZNÁLJA. AZ ÖN FELELŐSSÉGE, HOGY ERRE AZ OLDALRA IDŐRŐL IDŐRE ELLÁTOGASSON, ÉS TÁJÉKOZÓDJON AZ ÖN SZÁMÁRA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ HOZZÁFÉRÉSI FELTÉTELEKRŐL.

A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

A honlapon található minden információ és anyag kizárólag azt a célt szolgálja, hogy rólunk és az általunk értékesített termékekről, illetve (ahol van ilyen) szolgáltatásokról általános információkkal szolgáljon. A honlapon közzétett minden ilyen információt és anyagot jóhiszeműen, kényelmének biztosítása céljából bocsátunk az Ön rendelkezésre. Ezek kizárólag tájékozódás céljából használhatók fel jelen Hozzáférési feltételek keretein belül.

Vállaljuk annak biztosítását, hogy a honlapon közölt összes információ és anyag pontos és naprakész. Ezzel együtt (a törvény által megengedett maximális mértékben) minden olyan (kifejezett vagy közvetett) kijelentés és garancia elől elzárkózunk, amely arra vonatkozna, hogy a jelen honlapon közölt anyagok pontosak, átfogók, ellenőrzöttek vagy teljesek. Konkrétan elzárkózunk minden olyan (kifejezett vagy közvetett) kijelentés és garancia elől, amely az adott információk vagy anyagok valamilyen konkrét célból történő felhasználásra vonatkozó alkalmasságára utalna. A jelen honlapon közölt információk nem értelmezendők tanácsként és/vagy ajánlásként. A Farnell nem vállalja a honlapon közölt információk és/vagy anyagok frissítését vagy javítását, de fenntartjuk a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban leírt termékeket és/vagy programokat továbbfejlesszük és/vagy módosítsuk (beleértve azok eltávolítását), valamint hogy az adott információkat vagy anyagokat előzetes értesítés nélkül bármikor töröljük és/vagy áthelyezzük.

Arra törekszünk, hogy a honlap napi 24 órában elérhető legyen. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a jelen honlap bármely okból nem áll rendelkezésre egy bizonyos időszakig, vagy állandóan. A honlaphoz történő hozzáférés ideiglenesen vagy véglegesen előzetes értesítés nélkül felfüggesztésre kerülhet.

TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETEK

A Farnell által a jelen honlapon közzétett információk tartalmazhatnak a Farnell termékeire, programjaira és szolgáltatásaira vonatkozó olyan utalásokat vagy kereszthivatkozásokat, amelyek az Ön országában nem kerültek meghirdetésre vagy nem elérhetők. Az ilyen utalások nem jelentik azt, hogy a Farnell ilyen termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat kíván meghirdetni az Ön országában. Azt javasoljuk, hogy ilyen esetekben az Ön számára rendelkezésre álló termékeket, programokat és szolgáltatásokat illetően lépjen kapcsolatba a Farnell helyi képviselőjével.

INFORMÁCIÓK – HOZZÁFÉRÉS ÉS FELHASZNÁLÁS

A honlaphoz történő hozzáférés során Ön a honlapon található információkat kizárólag saját törvényes személyes vagy belső üzleti felhasználása céljából tekintheti meg, használhatja, töltheti le és tárolhatja. A honlap a jelen Hozzáférési feltételekben leírtaktól eltérő célból történő használata, illetve a Farnell számítógépes rendszerének egyéb területeihez, vagy a rendszerben tárolt egyéb információkhoz történő hozzáférés, valamint annak kísérlete szigorún tilos, bármi célból is történne, és azt eredményezi, hogy Ön ellen kártérítési igénnyel élnek, vagy büntetőeljárást indítanak.

SZELLEMI TULAJDONJOGOKKAL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉS

A jelen honlapon található információk és anyagok szerzői jogi és/vagy egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alá esnek (beleértve, de nem kizárólag a védjegyekkel, kereskedelmi titkokkal és szabadalmakkal kapcsolatos jogokat), amelynek saját vagy meghatalmazott jogbirtokosai mi vagyunk. Minden, az ilyen információkhoz és anyagokhoz kapcsolódó jog birtokosa mi vagyunk, illetve a jogot átruházó fél.

Jelen honlapot saját használat és tájékozódás, illetve belső üzleti felhasználás céljából Ön letöltheti egy helyi merevlemezre és/vagy különböző részeit kinyomtathatja, feltéve, hogy az eredeti anyagban található minden szerzői jogra, egyéb belső értesítésre vagy egyéb szellemi tulajdonjogi értesítésre vonatkozó értesítést az összes letöltésben és/vagy másolaton megőriz. A fájlok letöltését Ön saját kockázatára végzi.

Ön tudomásul veszi, hogy minden saját jog és szerzői jog hatálya alá eső anyag és/vagy olyan anyag, amelyhez egyéb szellemi tulajdonjogok kapcsolódnak a mi, illetve a számunkra a jogot átruházó fél birtokában van és marad, és hogy Ön ezekkel az anyagokkal kapcsolatban a fentiekben vázoltakon túl semmiféle joghoz nem jut.

A jelen honlapon leírt termékek, technológia vagy folyamatok általunk vagy harmadik felek által fenntartott egyéb szellemi tulajdonjogok tárgyát képezhetik, és Ön ezen termékekkel, technológiával vagy folyamatokkal kapcsolatban semmiféle joghoz nem jut.

A jelen honlapon közzétett információkkal és/vagy anyagokkal kapcsolatban Ön kifejezett előzetes beleegyezésünk nélkül nem készíthet másolatot (egészben vagy részében), ezeket nem módosíthatja, fejtheti vissza, szedheti elemeire vagy adhatja át, illetve használhatja fel bármiféle kereskedelmi céllal (kivéve a fentiekben kifejezetten megfogalmazottakat).

SZÖVEGBE ÁGYAZOTT LINKEK

Jelen honlap olyan honlapokra mutató linkeket tartalmazhat, illetve jelen honlapra olyan honlapok linkjei mutathatnak, amelyeket nem a Farnell tart fenn, és amelyek a Farnelltől függetlenek. A jelen honlapról kivezető linkek kizárólag kényelmi és tájékoztató célokat szolgálnak. A Farnell nem vállal felelősséget az ilyen honlapok tartalmáért, illetve nem rendelkezik befolyással azokra, és semmiféle (kifejezett vagy közvetett) garanciát nem vállal, illetve kijelentést nem tesz az egyéb olyan honlapok vonatkozásában, amelyek a jelen honlapra mutató linket tartalmaznak, illetve amelyekre mutató linket a jelen honlap tartalmaz. Az ilyen honlapok bármilyen irányú linkje nem jelenti azt, hogy a Farnell ezeket a honlapokat, tulajdonosukat, termékeiket és/vagy szolgáltatásaikat javasolná, támogatná, vagy helyeselné. Előzetes írásos hozzájárulásunk hiányában nem engedélyezett a jelen honlapra mutató szövegbe ágyazott linkek vagy egyéb iránymutató anyagok elhelyezése bármely más honlapon vagy dokumentumban. A honlap használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön felelőssége arról gondoskodni, hogy bármilyen információkat és/vagy anyagokat is választ saját használatára, amelyeket ez a honlap tartalmaz és/vagy amelyre linkel, szabad legyen az olyan fenyegetésektől, mint a vírusok, kukacok, trójai falovak és egyéb pusztító jellegű eszközök.

A FARNELLNAK MEGADOTT INFORMÁCIÓK

A Farnell nem kíván a jelen honlapon keresztül bizalmas vagy belső információkat szerezni Öntől. Azáltal, hogy Ön a Farnellnek bármiféle anyagot, megjegyzést, javaslatot, ötletet, grafikus vagy egyéb információt küld a jelen honlap segítségével (beleértve, de nem kizárólag a honlapon a kapcsolatteremtés céljából kínált lehetőségek bármelyikét), Ön a Farnell számára korlátlan, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes engedélyt ad ezen (leírtak szerinti) anyagok használatára, reprodukciójára, megjelenítésére, előadására, módosítására, továbbítására és elosztására, és Ön beleegyezik, hogy a Farnell szabadon felhasználhatja az Ön által e célból beküldött ötleteket, koncepciókat, szaktudást vagy technikákat. Mindazonáltal, hacsak nem kérünk Öntől engedélyt, vagy nem értesítjük Önt előzetesen azzal kapcsolatban, hogy az Ön által a honlap adott részén beadott anyagokat vagy információkat az Ön nevének megjelölésével tesszük közzé, vagy azt más módon felhasználjuk, vagy azon esetek kivételével, ahol a törvény megköveteli, nem fogjuk kiadni az Ön nevét, vagy más módon megjelölni, hogy Ön adta be számunkra az anyagokat vagy információkat.

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A Vásárlási feltételek tartalmazzák azokat a feltételeket, amelyek alapján beleegyezésünket adhatjuk ahhoz, hogy a jelen honlapon található termékeket és/vagy szolgáltatásokat az Ön számára értékesítsük. Abban az esetben, amikor az ilyen termékek és/vagy szolgáltatások értékesítésére vonatkozó szerződéses jogviszonyt létesítünk Önnel, (a Hozzáférési feltételek és a Vásárlási feltételek közötti ellentmondás esetén) a Vásárlási feltételek elsőbbséget élveznek.

TERÜLETI KORLÁTOZÁSOK

A jelen honlapon közzétett információkat és anyagokat nem biztosítjuk olyan magánszemélyek vagy jogi személyek számára, illetve azokat nem használhatják fel olyan magánszemélyek vagy jogi személyek, akik olyan területen helyezkednek el, ahol ezek felhasználása a kormány, szabályozó vagy önszabályozó testület által meghatározott hatályos jogszabályokkal, szabályozással vagy rendelkezésekkel ellentétes lenne, és ahol nem áll jogunkban ezen információk biztosítása.

Önnek kell meggyőződnie arról, hogy Ön törvényesen használhatja ezt a honlapot, elolvashatja ezeket az oldalakat és/vagy felhasználhatja az oldalakon található információkat és anyagokat. Semmiféle felelősséget nem vállalunk a jogtalan használatért, illetve az Ön által ezekkel kapcsolatban tett lépésekért. A kétségek kizárásának céljából Ön tudomásul veszi, hogy jelen honlapot kizárólag az Egyesült Királyságban történő felhasználás céljából készítették és bocsátották rendelkezésre.

FELELŐSSÉG

Semmiféle SZERZŐDÉSES, MAGÁNJOGI (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL, KORLÁTOZÁSSAL VAGY EGYÉBBEL kapcsolatos felelősséget nem vállalunk bármiféle jogi keresettel, közvetett, közvetlen, KÜLÖNLEGES vagy okozott kárral kapcsolatban (beleértve, de nem kizárólag az elmaradt hasznot, BEVÉTELT, VÁRHATÓ EREDMÉNYT, HÍRNEVET, ADATOKAT VAGY ÜZLETI LEHETŐSÉGEKET), legyen az bármilyen természetű, akár közvetlenül, akár közvetetten a jelen honlapon található vagy azon keresztül elérhető információk és anyagok használatából vagy AZOK FIGYELEMBE VÉTELÉBŐL erednek, vagy bármiféle egyéb módon merülnek fel, ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY TÁJÉKOZTATTAK-E BENNÜNKET AZ ILYEN JELLEGŰ VESZTESÉG LEHETŐSÉGÉRŐL. A KÉTSÉGET KIZÁRANDÓ, JELEN HOZZÁFÉRÉSI FELTÉTELEKBEN SEMMI SEM ZÁRJA KI VAGY KORLÁTOZZA FELELŐSSÉGÜNKET AZ OLYAN HALÁLESETEKKEL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL KAPCSOLATBAN, AMELYET SAJÁT GONDATLANSÁGUNK (BELEÉRTVE ALKALMAZOTTAINKAT, ALVÁLLALKOZÓINKAT VAGY MEGBÍZOTTJAINKAT) VAGY CSALÁS (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A CSALÁRD FÉLREVEZETÉST) OKOZ, ILLETVE EGYÉB OLYAN TERÜLETEKKEL KAPCSOLATBAN, AHOL JOGSZERŰTLEN LENNE, HOGY A FELELŐSSÉGTŐL ELZÁRKÓZZUNK, AZT KORLÁTOZZUK, VAGY KIZÁRJUK (VAGY ERRE KÍSÉRLETET TEGYÜNK).

VONATKOZÓ JOGSZABÁLY ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁG

A jelen honlap használatára vonatkozóan Anglia törvényei tekintendők irányadónak, és vitás kérdés esetén az érintett felek visszavonhatatlanul alávetik magukat az angol bíróságok nem kizárólagos illetékességének.